สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้

วิธีการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ซิตี้

ธนาคารซิตี้แบงค์ จะมีสินเชื่อบุคคลซิตี้ ที่สามารถให้คุณได้รับเงินก้อนอย่างรวดเร็ว วิธีการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ซิตี้นั้นก็แสนง่ายมาก บางคนกลัวว่าผ่านยากไหม แอดมินมั่นใจว่า หากคุณมีเครดิตที่ดีการกู้ยืมเงินผ่านได้ไม่ยากเลย อนุมัติง่าย ส่วนอัตราดอกเบี้ยจะเริ่มต้นที่ 7.99% ต่อปี การยืมเงินกับธนาคารซิตี้จะช่วยสานฝันให้คุณทุกความต้องการ ทำให้ฝันที่คุณวาดฝันไว้จะเป็นจริงเมื่อได้กู้เงินของสินเชื่อส่วนบุคคล ซิตี้

สินเชื่อส่วนบุคคล ซิตี้

เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล ซิตี้สำหรับผู้ที่ต้องการเงินก้อนอย่างรวดเร็ว ทันใจ การสมัครสินเชื่อบุคคลนั้นมีขั้นตอนการสมัครง่ายมากหรือคุณจะสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็ได้ กู้ยืมเงินง่าย และการอนุมัติเงินก้อนจะอนุมัติตามจำนวนเงินที่คุณต้องการ ที่สำคัญอัตราดอกเบี้ยต่ำ จึงช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการชำระเงินคืนให้แก่คุณ สินเชื่อประเภทนี้จะไม่มีหลักประกันไม่จำเป็นต้องใช้บุคคลหรือทรัพย์สินค้ำประกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจำหรือประกอบอาชีพส่วนตัวก็สมัครได้

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อส่วนบุคคล ซิตี้

 • สัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไปแต่รวมระยะในการผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี
 • สำหรับพนักงานบริษัทหรือพนักงานประจำ จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • สำหรับเจ้าของกิจการหรือธุรกิจส่วนตัว จะต้องดำเนินธุรกิจประเภทเดียวอย่างน้อย 2 ปี
 • สำหรับผู้ขอกู้รายใหม่ที่ไม่ได้เป็นลูกหนี้หรือเคยเป็นลูกหนี้ของบริษัท ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 ซึ่งมีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท ต้องมีสินเชื่อบุคคลภายใต้ในการกำกับหรือบัตรกดเงินสด รวมถึงที่อยู่ในระหว่างการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันทางการเงินและผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในช่วงเวลา 2 เดือนก่อนหน้านี้ ไม่เกิน 3 แห่ง จะได้รับสินเชื่อวงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
 • สำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล ซิตี้0 เท่าของรายได้ต่อเดือน

เอกสารในการขอสินเชื่อส่วนบุคคล ซิตี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคล ซิตี้
 • สลิปเงินเดือนเงินล่าสุดหรือหนังสือรับรองเงินเดือนจะต้องไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของผู้กู้และสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีเจ้าของกิจการหรือธุรกิจส่วนตัว จะต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

อัตราดอกเบี้ย

 • ผู้ที่มีรายได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อเดือนจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน และสำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน แต่วงเงินในการอนุมัติจะต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้จะขึ้นอยู่ตามเงื่อนไขของบริษัท
 • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล ซิตี้จะเริ่มต้นที่ 7.99-25% ต่อปี ซึ่งจะเป็นแบบลดต้นลดดอก
 • อัตราค่าธรรมเนียมการจะประกอบไปด้วย ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อในการกู้เงิน, ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินตั้งแต่ราคา 7-50 บาทจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด, ค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ 100 บาทต่อรอบบัญชี, การตรวจสอบข้อมูลเครดิตไม่เกิน 12 บาท เป็นต้น

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้