มองหาแหล่งเงินทุนนอกระบบทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปี 2023/2566

แหล่งเงินทุน ก้าวแรกที่สำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจ

ในการเริ่มต้นของการเข้าไปสู่ในโลกของธุรกิจ นอกจากการการจุดประกายทางความคิดเพื่อหาไอเดียในการมองหาธุรกิจที่น่าสนใจแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลย คือ การจัดหาแหล่งเงินทุน เพราะไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นทำอะไรก็ตาม ก็จะต้องมีเงินทุนเป็นตัวคอยขับเคลื่อนในการดำเนินการต่าง ๆ เหมือนกับร่างกายของคนเราที่ขาดน้ำไม่ได้ ซึ่งการจัดหาเงินทุนนั้นมีอยู่มากมายหลายช่องทาง หลายคนคงจะเคยได้ยินเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนระยะสั้น และแหล่งเงินทุนระยะยาวกันอยู่แล้ว มาดูกันดีว่าแหล่งเงินทุนทั้ง 2 อย่างนี้ คืออะไร มีความเหมือน หรือความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย

 

วิธีหาแหล่งเงินทุน มีอะไรบ้าง ?

สำหรับการเริ่มต้นทำธุรกิจ  การกู้เงินเพื่อเพื่อการลงทุน เป็นอะไรที่ใกล้ตัวมาก เพราะเงินเป็นเหมือนกับหัวใจหลักในการขับเคลื่อนของธุรกิจเลยก็ว่าได้ ดังนั้น เงินทุนจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะศึกษาและทำความเข้าใจ เพราะเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งแหล่งเงินทุน เป็นแหล่งที่มาของเงินลงทุนที่ใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ ในการประกอบธุรกิจหรือต้องการเงินด่วน 2000 ซึ่งถ้าแบ่งตามแหล่งที่มาหรือวิธีหาแหล่งเงินทุน จะแบ่งเป็นแหล่งเงินทุนภายใน และภายนอก นั่นเอง

แหล่งเงินทุนภายใน เป็นเงินทุนที่กิจการสามารถสร้างขึ้นมาได้เอง โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากภายนอกกิจการ ได้แก่  เงินทุนส่วนตัวของเจ้าของธุรกิจ กำไรสะสมที่เกิดขึ้น และเงินที่ได้มาจากการจำหน่ายทรัพย์สินของธุรกิจ

แหล่งเงินทุนภายนอก ก็จะตรงข้ามกับภายใน คือ เงินทุนที่ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้เอง ต้องพึ่งพาเงินทุนจากภายนอก อาจจะเป็นการจัดหาเงินจากหนี้สิน ซึ่งก็คือ การกู้เงินจากสถาบันการเงินนั่นเอง

 

แหล่งเงินทุนระยะสั้น ตัวช่วยที่สำคัญในการเพิ่มสภาพคล่องของธุรกิจ

ในการบริหารจัดการธุรกิจ การใช้เงินทุนที่ถูกต้องตามประเภท และสอดคล้องกันระหว่างวัตถุประสงค์และแหล่งที่มาของเงินทุน จะช่วยให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แหล่งเงินทุนระยะสั้น คือ เป็นเงินลงทุนที่ธุรกิจจัดหามาใช้ในการดำเนินการระยะสั้น แหล่งเงินทุนไม่มีหลักทรัพย์ อาจจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในกิจการ ซึ่งจะมีระยะเวลาในการจ่ายคืน ไม่เกิน 1 ปีหรือจะเป็นเงินนอกระบบรายเดือนโดยจะแบ่งเป็น การกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ และสินเชื่อการค้า

 • กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์

แหล่งเงินทุนระยะสั้น ที่มาจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ ประกอบไปด้วยเงินเบิกเกินบัญชี หรือ OD และ สินเชื่อแฟ็คเตอริ่ง ได้แก่

 • เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า OD (Overdraft)

เป็นสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจ เป็นการกู้ในรูปแบบของการเบิกเงินที่เกินกว่าจำนวนเงินในบัญชีเงินฝากที่มีอยู่ตามวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ โดยทางธนาคารจะคิดดอกเบี้ยจากจำนวนเงินที่ได้เบิกเกินบัญชีไป

 • สินเชื่อแฟ็คเตอริ่ง (Factoring)

เป็นการกู้เงินโดยการนำสินค้า หรือ ใบสั่งซื้อสินค้า (Invoice) มาใช้ในการค้ำประกันการขอสินเชื่อกับทางธนาคาร เป็นตัวช่วยที่ทำให้สามารถเปลี่ยนลูกหนี้การค้าไปเป็นกระแสเงินสดได้ โดยจะมีการกำหนดชำระเงินคืนเมื่อจำหน่ายสินค้าเหล่านั้นได้นั่นเอง

 • สินเชื่อการค้า

เป็นการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ โดยเป็นการซื้อสินค้าต่าง ๆ มาก่อน แล้วชำระเงินค่าสินค้าคืนในภายหลังตามที่ได้ตกลงกันไว้ เป็นการให้เครดิตระหว่างกันและกัน ซึ่งอาจจะมีกำหนดในการชำระเงินใน 30 วัน 60 วัน หรือว่า 90 วัน เป็นอีกหนึ่งในวิธีการจัดหาแหล่งเงินทุน ที่จะช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทำให้มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีมากขึ้น นั่นเอง

 

แหล่งเงินทุนระยะยาว เครื่องมือสำคัญของการลงทุนที่ถาวร

แหล่งเงินทุนระยะยาว เป็นเงินที่มีระยะเวลาในการชำระเงินคืนมากกว่า 1 ปี ซึ่งวัตถุประสงค์ของเงินทุนระยะยาว ก็คือ การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของธุรกิจ เช่น การสร้างโรงงาน การซื้อที่ดิน หรือการซื้อเครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งสามารถจัดหาแหล่งที่มาของเงินทุนได้จาก

 • แหล่งเงินทุนภายในกิจการ เป็นเงินทุนที่ได้จากการดำเนินงานต่าง ๆ ของธุรกิจ ซึ่งก็คือ กำไรสะสม ถือว่าเป็นแหล่งเงินทุนที่ไม่มีต้นทุน หรือดอกเบี้ยใด ๆ
 • การจัดหาเงินทุนจากบุคคลภายนอก หรือจากสถาบันการเงิน เช่น
  • การขอสินเชื่อจากธนาคาร
  • การออกหุ้นกู้เพื่อระดมทุนจากประชาชน
  • การออกหุ้นบุริมสิทธิ์ และหุ้นสามัญ ที่มาจากส่วนของทุน หรือ Equity ของกิจการนั่นเอง

 

สำหรับใครที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุนนอกระบบ 2566 หรือ เงินทุนนอกระบบ 2023 คงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะในปัจจุบันมีตัวเลือกในการหาแหล่งเงินทุนมากมาย ทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้เลือกใช้บริการ แต่อย่างไรก็ตามควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งเงินทุนเหล่านั้นให้ดีเสียก่อน เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของตัวคุณเอง